Waterstijl is in 2012 overgestapt naar een geavanceerde manier van tekenen van haar projecten. Dankzij een nieuwe methode, genaamd BIM, is het samenwerken met andere partijen binnen hetzelfde project een groot voordeel. In een BIM model waar alle partijen kunnen samenwerken en digitaal hun bouwelementen kunnen samenvoegen kan in een vroeg stadium gekeken worden waar mogelijke problemen ontstaan of te verwachten zijn. Hierdoor kunnen bouwfouten opgespoord en aangepast worden voordat ze voor een duur probleem zorgen.

Wat is BIM?

BIM is de afkorting van Building Information Modeling en is inmiddels een begrip in de bouw. BIM gaat over het werken met verschillende partijen aan een virtueel of digitaal 3D model van een te bouwen object of gebouw. Als we over BIM praten hebben we het over een 3D model maar ook over het samen werken van partijen zoals architect, constructeur, installateur, adviseurs en aannemer aan datzelfde 3D model. Het model bevat een ontwerp gekoppeld aan informatie die er door de deelnemers is toegevoegd en middels het model wordt gedeeld met alle betrokken partijen.

BIM model & BIM methodiek.

Als we het over BIM hebben wordt er over een model gesproken dan wel over een methodiek, dit kan enigszins verwarrend overkomen. Om deze onduidelijkheid te voorkomen spreken we ook wel over een BIM model en de BIM methodiek. Het BIM model bestaat dus uit een virtueel 3D model gekoppeld aan een database, dit model moet gemodelleerd zijn in een daarvoor geschikt programma zoals Revit. De BIM methodiek gaat over het uitwisselen van informatie, communiceren en samenwerken tussen de verschillende partijen met behulp van dit BIM model.

BIM & het reduceren van bouwfouten.

Doordat in een BIM model alle partijen kunnen samenwerken en digitaal hun bouwelementen kunnen samenvoegen kan in een vroeg stadium gekeken worden waar mogelijke problemen ontstaan of te verwachten zijn. Hierdoor kunnen bouwfouten opgespoord en aangepast worden voordat ze voor een duur probleem zorgen op de bouwplaats. Het opsporen van dit soort problemen noemt men ‘clash detection’. In Nederland wordt er gemiddeld per bouwproject voor 11% van de bouwsom toegerekend aan bouwfouten, middels een BIM model en werkmethodiek kan dit significant gereduceerd worden.

BIM & Revit.

Revit is een modelleerprogramma ontwikkeld door autodesk. Er bestaat een Revit architecture, Revit structure en een Revit MEP, elk programma heeft zo zijn eigen kenmerken maar gezamenlijk zorgen ze ervoor dat alle partijen binnen een bouwproject binnen 1 model met elkaar kunnen samenwerken.

BIM & het virtuele model en de database.

Binnen een programma als Revit spreken we niet meer over tekenen maar over modelleren. We trekken geen lintjes meer maar bouwen een virtueel model bestaande uit virtuele bouwdelen. Al deze bouwdelen vormen het gebouw zoals dat uiteindelijk gebouwd gaat worden. De bouwdelen kunnen we in het programma ook benoemen en zodoende koppelen aan een database. We spreken over Family’s, Type’s en Instances, deze bouwdelen kunnen we aanpassen, vervangen en uitwisselen met andere partijen binnen het bouwteam. Revit is ook nog eens een dusdanig intelligent programma dat het verbanden ziet tussen bouwdelen en deze automatisch aanpast als er wat veranderd. Bouwdelen kunnen ook gekoppeld worden aan een bouwfase. Zo kan bij een renovatie project de bestaande toestand gemodelleerd worden, daarna kunnen binnen hetzelfde model bouwdelen afgebroken, aangepast of toegevoegd worden zodat uiteindelijk het nieuwe gerenoveerde gebouw ontstaat.